Välttimäen koulu

 

Välttimäen koulu

Välttimäen koulu (opettajien talo)

 

Välttimäen koulu

Välttimäen koulu (Kästekonen)

 

A. HISTORIATIETOA VÄLTIMÄEN KOULUSTA

Koulu perustettiin apukoulun nimellä 1970. Peruskouluun siirryttäessä termejä muutettiin ja alettiin puhua erityisopetuksesta. Koulun nimi muutettiin Välttimäen kouluksi 1974. Se toimi entisessä kirkonkylän kansakoulun opettajien asuntotalossa ja sen jälkeen entisessä Naiskotiteollisuuskoulussa eli Kästekosessa. Sittemmin erityisopetus sulautettiin osaksi yleistä peruskoulua ja Välttimäen koulu erillisenä yksikkönä lakkasi.

 

B. MUISTELMIA

 

Koulukeskus -sivulle