Kiteenvaaran/Jaakkiman koulu

 

A. HISTORIATIETOA KITEENVAARAN/JAAKKIMAN KOULUSTA

Koulu jäi Neuvostoliiton puolelle 1940

Matkaselän ja Jaakkiman koulupiirirajojen muodostamisen jälkeen Kiteenvaaran koulupiirin (Jaakkiman lounaisalue) perustava kokous oli Heikki Pelkosen talossa 17.5. 1936. Saatiin opetustilat vuokratuksi kauppias Herman Leinoselta. Kouluun olisi ollut tulijoita runsaasti, mutta tarkastajankin määräyksellä saatiin ottaa vai 28 oppilasta. Muut joutuivat naapurikouluihin. Oppilaita yläkouluun tuli Kangasjärven ja Kiteenlahden kylistä. Koulu oli ns. supistettu koulu ja alakoulun oppilaat kävivät oman osuutensa syksyllä aikaisemmin ja keväällä myöhemmin yläluokkiin nähden. Alaluokkien opettaja oli yhteinen Matkaselän koulun kanssa vuodesta 1938 lähtien.

Jatkoluokkien opetus tapahtui kolmena päivänä viikossa. Heidän opetussuunnitelmansa oli käytännönläheistä tulevaisuutta ajatellen. Opetettavat aineet saattoivat vaihtua vuosittain. Koulun opettaja hoiti myös nämä oppilaat.

Sortavalan piirin kansakouluntarkastaja vieraili vuosittain koululla ja antoi arvokkaita neuvoja. Tarkastaja puuttui opetusolosuhteisiin rakennustenkin osalta. Hänen ohjeittensa mukaan suoritettiin koululle hankinnat. Havaintovälineet olivat tarkastajan erityisenä suosikkina ja hänen ehdotuksestaan niitä hankittiinkin, mm. fysiikan ja kemian välineet. Samoin kuvatauluja, joita on pidetty eräänlaisena kansakoulun ominaispiirteenä. Niitä oli monissa aineissa, maantiedossa, eläin- ja kasviopissa, historiassa ja uskonnossa. Mainittakoon tässä myös ”raittiusanatomiataulut”: sydän, maksa, munuaiset ja mahalaukku. Taulut ovat nyttemmin suuressa arvossa ja monet hyvin taidokkaita.

Lomia annettiin kesä- ja joululoman lisäksi syksyllä perunannostoloma yläluokille kaksi viikkoa ja hiihtoloma talvella viisi arkipäivää, joista kaksi oli opettajan johdolla hiihtoa ja mäenlaskua.Vaateavustuksia jaettiin vuosittain ja sitä jatkui Suomessa vielä peruskoulunkin aikaan.

Koulurakennuksen suunnitelmat olivat jo olleet vireillä 1930-luvun alusta. Tontti hankittiin jo 1935 ja valituksen johdosta jouduttiin tuohon vuokrajärjestelyyn. Kuitenkin punatiilinen koulurakennus puisine talousrakennuksineen saatiin valmiiksi ennen talvisotaa. Urakoitsija Emil Salminen Sortavalasta teki talon 480.000 mk:n hinnalla. Se vihittiin käyttöönsä 8.10.1939. Silloin koulusta tuli ns. ”täydellinen kansakoulu”, jossa ala- ja yläkoululla oli omat tilat. Näin toteutuivat vuoden 1921 oppivelvollisuuslain edellyttämät järjestelyt. Opetustilat olivat väljät ja opettajillekin oli asunnot rakennuksessa. Siinä oli puulla toimiva keskuslämmitys, jota opettaja lupautui hoitamaan. Oppilaita oli 38.

Historian kulku sotki pian kouluelämän. Jo 19.-21.10.1939 opetus oli pysähdyksissä ”pakolaisten majoittumisen” takia. Sitten 1.12. tuli rajalta koululle 150 henkeä. Koulun päiväkirjamerkintä kertoo, että oli ”täysi sota ryssän kanssa”. Opettajan lähtiessä rintamalle hän kirjoitti viimeiseksi 2.12. ”Vielä tähänkin päiväkirjaan joku koulumestari – ja milloin – merkkiää päivän töistä”. Tarkastajalta tuli kehotus koulun pidon lopettamiseksi pommitusuhan vuoksi, mutta jonkin aikaa sitä kuitenkin jatkettiin. Samalla tarkastaja kehotti opettajia osallistumaan maanpuolustustehtäviin. Kova kohtalo koululla kuitenkin oli. Se tuhoutui talvisodan pommituksissa.

Tässä yhteydessä mainittakoon, että lähes kaikissa Kiteen kansakouluissa oli katkoja opetustyössä sotien aikana. Eikä suotta, niin kuin Kiteenvaaran esimerkki kertoo.

Kunnan itäisimmän alueen koulut olivat lakkautettuina kahden kuukauden ajan talvisodan ja evakkojen takia.

Opettaja tuli kuitenkin takaisin ja kirjoitti luokan päiväkirjaan: ”Sota on käyty. Palasin sotahommista 9.5. 40. Nyt aloitan vielä koulunpidon Jaakkiman lapsille, en Kiteenvaarassa, vaan Potoskavaaran kansakoulussa”.

Jatkosodan edetessä alueet vapautuivat ja pyrittiin palauttamaan opetustyö ennalleen. Usko rajan lopulliseen siirtoon oli vahva, ja Kiteen kunta alkoi jo suunnitella vaurioituneiden koulujen korjausta ja Kiteenvaaraan taas uutta koulua entiselle paikalle jo vuonna 1942. Suunnitelmasta jouduttiin luopumaan

 


 

Pekka Kauppisen kirjasta ”Kahteen suuntaan katsonut”.

Kiteenvaaran koulupiirin muodostaminen ja koulun perustaminen kytkeytyi 1930-luvun alussa pyrkimyksiin järjestellä koulupiirirajoja Jaakkiman ja Matkaselän kylien suunnalla. Valmistelut koulun perustamiseksi ja rakentamiseksi uuteen piiriin aloitettiin vuonna 1934. Tontti koululle ostettiin seuraavana vuonna Jaakkima 9:stä. Paikasta tehty valitus viivästytti rakennustöiden aloittamista niin, että koulu aloitti vuokratiloissa Jaakkima 3:ssa syksyllä 1936. Rakentaminen alkoi vasta syksyllä 1938 ja punatiilinen päärakennus puisine talousrakennuksineen vastaanotettiin kunnalle tästä vuoden kuluttua. Ilo uudesta rakennuksesta jäi lyhyeksi, sillä koulutalo tuhoutui käyttökelvottomaksi talvisodan aikana.

B. MUISTELMIA

Koulusivujen alkuun