Tervetuloa!

Kitee-Seuran sivut ovat vielä keskeneräisiä, monin kohdin puutteellisia.

Puhoksen perinnepäivät

Perustettu 1958

Suomen Kotiseutuliiton jäsen

Seuran tarkoituksena on vaalia ja vahvistaa kotiseutuidentiteettiä.

Seura arvostaa, tallentaa ja tutkii perinnettä sekä tukee henkisen ja aineellisen kulttuurin kehittämistä.

Liity jäseneksi