Toimintasuunnitelma

 

2017

Museo:

 • lunastetaan Kauppamuseo P. Kankkunen Oy:n kiinteistö seuralle
 • kauppamuseon näyttelyä kehitetään Savikonseutu -hankkeen osana
 • kotiseutu- ja kauppamuseot pidetään
 • yleisölle avoinna koulujen kesäloman ajan
 • rakennetaan tykkikatos museolle
 • Puhoksen rantamakasiineihin hankitaan sähköliittymä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Samalla yhteen aittaan aloitetaan järviaiheisen näyttelyn kokoaminen. Sen aukiolosta vastaa laivayhtiö
 • museoita markkinoidaan internetissä, museoesitteellä, lehti-ilmoituksin, pääpaino Nightwish -osastossa ja kauppamuseossa
 • kehitetään museoyhteistyötä naapuriseurojen kanssa K-K:ssa
 • jatketaan esineistön luettelointia
 • uudistetaan sekä mahdollisesti laajennetaan Nightwish -osastoa (Kansanopiston kansainvälinen taidetapahtuma heinäkuussa)
 • skannataan valokuvia ja negatiiveja kesätyöntekijöiden työnä, jatketaan kuvien tunnistamista
 • osallistutaan paikallismuseoiden kehittämishankkeeseen
 • tehostetaan virastotalon arkistohuoneen käyttöä, osallistutaan koulutukseen
 • osallistutaan e-Museo -hankkeeseen
 • palkataan museolle harjoittelija yhden kuukauden ajaksi

 

  Muu toiminta:

 • osallistutaan 12. Puhoksen perinnepäiville toisena pääjärjestäjänä.
 • osallistutaan tarpeen mukaan muiden kiteeläisten kesätapahtumien järjestämiseen.
 • toteutetaan Savikonseutu-hanketta yhdessä Suomen Pietarhovin ja Havolan kamarikonserttien kanssa, mikäli rahoitus saadaan
 • jatketaan muuta musiikkitoimintaa (yhteislaulutilaisuudet)
 • yhteistyötä naapuriseurojen kanssa jatketaan ja kehitetään vierailujen ym. tapahtumien ja tempausten muodossa.
 • osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 68. kotiseutupäiville Kajaanissa 4.- 7.elokuuta
 • tehdään kesäretki Rantasalmen Järvisydämeen.
 • järjestetään paikallishistoriakävely Kiteentiellä, aloitus liikenneympyrästä
 • jatketaan perinteen tallentamista (henkilöhaastattelut, paikallisaiheet).
 • Kiteentie- ja kouluhistoriasivuja päivitetään tarpeen mukaan
 • tuetaan mahdollisten kotiseutuaiheisten kirjojen julkaisemista
 • tuetaan Kiteen Pallon superpesisjoukkuetta ja junioritoimintaa (lipunmyynti perinnepäivillä)
 • Tuetaan Nightwish-viikon toimintaa
 • seurataan aktiivisesti Koti-Karjala –lehden toimintaa niin taloudellisesti  kuin sisällöllisesti.

 

Paluu Toiminta-sivulle