Papinniemen koulu

 

Papinniemi koulu

Papinniemen koulu


 

A. HISTORIATIETOA PAPINNIEMEN KOULUSTA

Lauri Holopaisen Niinikumpu-kyläkirjan mukaan

Kylän lapset kävivät aluksi koulua Niinikummussa. Kun Niinikummun koulun oppilasmäärä oli suuri, ja koulumatkat äärialueilta pitkiä, perustettiin Papinniemelle oma koulupiiri ja aloitettiin oman koulun pito vuonna 1937. Ensiksi koulu oli Toivasessa, sitten Sallisessa ja Seppäsessä. Tämä ns. supistettu kansakoulu toimi 1-opettajaisena ja koulun toiminta lakkasi Papinniemellä vuonna 1968.

Ensimmäisenä lukuvuotena koulussa oli 28 oppilasta. Enimmillään oppilaita oli lukuvuonna 1941-42, jolloin oli 43 oppilasta. Vuonna 1967-68 oppilaita oli enää yhdeksän, jonka jälkeen Papinniemen koulun oppilaat siirtyivät Puhoksen kouluun.

Koulun toiminnan aikana Nivungin alue kuului Papinniemen koulupiiriin. Papinniemen koulu on toiminut omassa koulutalossa suurimman osan toiminta-ajastaan. Koulutalo on rakennettu 1940-luvun lopulla.

Papinniemen koulun opettajina ovat toimineet Helmi Haaranen, Helmi Toropainen, Helmi Nenonen (1941 – 1960), Oili Murenia ja Jorma Lehto. Lisäksi sijaisina ovat toimineet: Airi Nenonen, Raili Pirkkiäinen ja Esko Penttilä.

Puutyön ohjaajina ovat toimineet Viljo Saukkonen, Juho Karttunen, Pekka Timonen, Erkki Nenonen ja Esa Kotanen.
 

B. MUISTELMIA

 
Koulusivujen alkuun