Yläaste/Arppen koulu

 

Arppen_DSC01087

Arppen koulun uusi rakennus

 

A. HISTORIATIETOA YLÄASTE/ARPPEN KOULUSTA

Kunnallinen keskikoulu – Peruskoulun yläaste – Arppen koulu

Suppea katsaus

Kunnallinen keskikoulu 1970-73

Kiteen Yhteiskoulu jaettiin 1970 kahtia, keskikouluksi ja lukioksi. Keskikoulu tuli kansakoululainsäädännön alaiseksi eli kunnalliseksi keskikouluksi. Se oli kansakoulun tapaan oppilaille täysin ilmainen ruokaa ja kuljetuksia myöten.

Opetuksen sisällöt olivat samat kuin valtion keskikouluissa, eli varsinaisessa koulutyössä ei tapahtunut muutoksia entiseen verrattuna. Uudet oppilaat valittiin kouluun edelleen pääsytutkinnon perusteella kansakoulun IV luokan jälkeen. Ne jotka eivät tulleet keskikouluun jatkoivat kansakoulua VI luokkaan saakka ja siirtyivät sitten kansalaiskouluun, joka oli laajentunut kaksivuotisesta kolmivuotiseksi. Tämä toimi aluksi kirkonkylän vanhassa kansakoulurakennuksessa ja sitten uudessa tiilitalossa, joka valmistui 1967.

Kunnallisen keskikoulun rehtorina toimi Raimo Toropainen. Osa opettajista oli jo silloin lukion kanssa yhteisiä.

Peruskoulun yläaste 1973-1994

Kitee siirtyi peruskoulujärjestelmään syksyllä 1973. Kansakouluista tuli ala-asteen kouluja, joissa kaikki oppilaat jatkoivat VI luokkaan saakka. Sen jälkeen kaikki oppilaat siirtyivät yläasteelle. Se syntyi sulauttamalla keskikoulu ja kansalaiskoulu yhteen.

Uutta peruskoulun opetussuunnitelmaa alettiin noudattaa syksyllä 1973 VII luokasta alkaen. Ylemmät luokat noudattivat entisiä opetussuunitelmiaan päästötodistuksen saamiseen saakka. Koulunkäynnin maksuttomuus ulottui heti myös keskikoulun opetussuunnitelmaa noudattaviin luokkiin.

Koulurakennuksia käytettiin aluksi osin ristiin eri koulujen ja järjestelmien kesken. Rakennuksia saneerattiin ja rakennettiin lisää erikoisluokkia. Rakennusvaiheen jälkeen tilankäyttö järjestettiin 1976 niin, että lukion siirtyi entiseen kansalaiskoulurakennukseen ja yläaste sai käyttöönsä koko entisen yhteiskoulurakennuksen. Näin koulut eriytyivät myös käytännössä.

Arppen koulu 1995-

Koulun nimi muuttui 1995 Arppen kouluksi. Vuonna 1.8.2006 kaupungin keskustassa siirryttiin yhtenäiseen peruskouluun. Silloin ala-asteen Rantalan koulu sekä Välttimäen erityiskoulu liitettiin Arppen yhtenäiseen peruskouluun. Seuraavan lukuvuoden alussa myös noin viiden kilometrin päässä toiminut Ruppovaaran koulu liitettiin hallinnollisesti Arppen kouluun ja 1.8.2010 Ruppovaaran koulun oppilaat ja kolme opettajaa siirtyivät Arppen kouluun.

Koulurakennuksessa ilmeni ajan myötä kosteusvaurioita. Mittava noin 17 miljoonaa silloista markkaa maksanut saneeraus tehtiin lukuvuonna 1997–1998. Se osoittautui riittämättömäksi. Niin suurin osa talosta jouduttiin purkamaan ja rakentamaan liki 11 miljoonalla eurolla uusi koulurakennus joka valmistui lopullisesti 2016. Entisistä opetustiloista jäi jäljelle ainoastaan kaksi kotitalousluokkaa, tekstiilityön luokka sekä liikuntasali. Uudisrakennuksessa annetaan myös Kiteen lukion luonnontieteiden opetusta.

Yläasteen rehtorina toimi Raimo Toropainen vuoteen 1995 saakka. Sen jälkeen johtoon tuli Erkki Kontro. Hän toimi viimeiset virkavuotensa kaupungin koko perusopetuksen hallinnollisena rehtorina ja sivistysjohtajana siirtyen eläkkeelle 1.7.2016. Apulaisrehtorina ovat toimineet Urpo Nykänen, Niilo Hirvonen, Arja Makkonen sekä Kyösti Havukainen. Arppen koulun toiminnasta vastaavana rehtorina on toiminut 1.6.2014 alkaen Kyösti Havukainen apunaan apulaisrehtori Arja Makkonen.

Koulutyön sisällöllistä kehittymistä ei tässä yhteydessä käsitellä.

 

B. MUISTELMIA

Koulukeskus -sivulle