Aikaisempi rakennus

 

Kirkonkylän nuorisoseuran rakentama talo

Vuodelta 1928 olevassa kuvassa talo on alkuperäisessä asussaan. Kirkonkylän nuorisoseura rakensi talon 1922. Seuran toiminta painottui kansanvalistukseen ja oli erittäin vilkasta ja monipuolista. Runsaan neljännesvuosisadan esimiehenä toimi piirilääkäri Hannes Tikka.
Sotien aikana talo oli armeijan käytössä ja oma toiminta hiljeni. Se virisi uudestaan ja oli vilkasta erityisesti 1950-60-luvuilla hieman toisin painotuksin. Seura mm. järjesti joka talvi Marianpäivän aikoihin suuret henkiset kilpailut, usein kaksipäiväisinä.

 

Seurantalo 1960-luvun alussa.

Seurantalo 1960-luvun alussa. Vasemmassa päädyssä olevan poikkiharjaisen, korkeamman laajennusosan rakensi ja omisti Kiteen Suojeluskunta, joka oli tullut talon ylläpitoon mukaan 1932. Tässä osassa oli kaksi ravintolasalia, keittiö ja suojeluskunnan varasto. Yläkertaan tuli asunto.
Syksyllä 1944 Suojeluskunta lahjoitti osuutensa Kiteen Maamiesseurojen liitolle viimeisenä toimenaan ennen valvontakomission vaatimaa järjestön lakkauttamista. Ikkunoihin tehtiin myöhemmin luukut, koska taloa käytettiin säännöllisesti elokuvateatterina.

 

Seuratalon laajennus

Talo siirtyi kokonaan Nuorisoseuran omistukseen 1961. Sen jälkeen rakennettiin toinen laajennusosa ja peruskorjattiin entiset tilat. Taloon tuli nykyaikainen ravintola ja WC:t.

 

Seuratalon viimeinen laajennus

1970-luvun kuvassa näkyy talon viimeinen, moderniin laatikkotyyliin 1970 tehty laajennusosa. Vanha sali oli elokuvateatterina, uutta voitiin vuokrata erilaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, mm. huonekaluliikkeelle. Talo nimettiin Huvikeskukseksi.