Toimintasuunnitelma

2020

Museo:

– kotiseutu- ja kauppamuseot pidetään yleisölle avoinna kuluvana vuotena vain tilauksesta. Museoiden hoitoon ei palkata oppaita vaan toiminta keskitetään uuden Kitee tourist information – a Nighwish story –hankkeen toimintaan ja kehittämiseen seuran kustannuksella.

– kartoitetaan Puhoksen rantamakasiinien käyttöä matkailukohteena.  Samalla kartoitetaan rakennusten kunnot.

– museoesineitä hankitaan mahdollisuuksien mukaan lisää kuitenkin siten, ettei samoja esineitä kerry liikaa.

– museolta siirrettävää Nightwish –osastoa  markkinoidaan uudessa kohteessa Kiteentie 13 niin painettuna versiona kuin sähköisestikin.

– yhteistyötä kaupungin/kuntien kanssa jatketaan museoiden osalta.

– osallistutaan paikallismuseoiden kehittämishankkeisiin.

Muu toiminta:

– osallistutaan  15. Puhoksen Perinnepäiville toisena pääjärjestäjänä.

– osallistutaan tarpeen mukaan muiden kiteeläisten kesätapahtumien    järjestämiseen.

– jatketaan muuta musiikkitoimintaa (yhteislaulutilaisuudet)

– yhteistyötä naapuriseurojen kanssa jatketaan ja kehitetään vierailujen ym. tapahtumien ja tempausten muodossa.

– osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 71. kotiseutupäiville.

– järjestetään tarvittaessa talkoita

– tehdään kesäretki rajantakaiseen Karjalaan.

-tuetaan Myllyteatterin toimintaa maksamalla johtokunnan ja      toimikuntien jäsenten pääsyliput ja kahvit.

– Kiteentie -sivuja päivitetään tarpeen mukaan samoin Kouluhistoria-sivuja.

– tuetaan mahdollisten kotiseutuaiheisten kirjojen julkaisemista

– tuetaan Kiteen Pallo -90 superpesisjoukkuetta ½-otteluisännyydellä sekä KiPa-klubin jäsenyydellä. Kustannukset sisällytetään  johtokunnan menoihin.

– tuetaan KIMAF:n toimintaa

– seurataan aktiivisesti Koti-Karjala –lehden toimintaa niin taloudellisesti  kuin sisällöllisesti.

– Ville Ahokkaan luento aiheesta Pro gradu Kiteen historiasta.2017

Museo:

 • lunastetaan Kauppamuseo P. Kankkunen Oy:n kiinteistö seuralle
 • kauppamuseon näyttelyä kehitetään Savikonseutu -hankkeen osana
 • kotiseutu- ja kauppamuseot pidetään
 • yleisölle avoinna koulujen kesäloman ajan
 • rakennetaan tykkikatos museolle
 • Puhoksen rantamakasiineihin hankitaan sähköliittymä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Samalla yhteen aittaan aloitetaan järviaiheisen näyttelyn kokoaminen. Sen aukiolosta vastaa laivayhtiö
 • museoita markkinoidaan internetissä, museoesitteellä, lehti-ilmoituksin, pääpaino Nightwish -osastossa ja kauppamuseossa
 • kehitetään museoyhteistyötä naapuriseurojen kanssa K-K:ssa
 • jatketaan esineistön luettelointia
 • uudistetaan sekä mahdollisesti laajennetaan Nightwish -osastoa (Kansanopiston kansainvälinen taidetapahtuma heinäkuussa)
 • skannataan valokuvia ja negatiiveja kesätyöntekijöiden työnä, jatketaan kuvien tunnistamista
 • osallistutaan paikallismuseoiden kehittämishankkeeseen
 • tehostetaan virastotalon arkistohuoneen käyttöä, osallistutaan koulutukseen
 • osallistutaan e-Museo -hankkeeseen
 • palkataan museolle harjoittelija yhden kuukauden ajaksi

  Muu toiminta:

 • osallistutaan 12. Puhoksen perinnepäiville toisena pääjärjestäjänä.
 • osallistutaan tarpeen mukaan muiden kiteeläisten kesätapahtumien järjestämiseen.
 • toteutetaan Savikonseutu-hanketta yhdessä Suomen Pietarhovin ja Havolan kamarikonserttien kanssa, mikäli rahoitus saadaan
 • jatketaan muuta musiikkitoimintaa (yhteislaulutilaisuudet)
 • yhteistyötä naapuriseurojen kanssa jatketaan ja kehitetään vierailujen ym. tapahtumien ja tempausten muodossa.
 • osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 68. kotiseutupäiville Kajaanissa 4.- 7.elokuuta
 • tehdään kesäretki Rantasalmen Järvisydämeen.
 • järjestetään paikallishistoriakävely Kiteentiellä, aloitus liikenneympyrästä
 • jatketaan perinteen tallentamista (henkilöhaastattelut, paikallisaiheet).
 • Kiteentie- ja kouluhistoriasivuja päivitetään tarpeen mukaan
 • tuetaan mahdollisten kotiseutuaiheisten kirjojen julkaisemista
 • tuetaan Kiteen Pallon superpesisjoukkuetta ja junioritoimintaa (lipunmyynti perinnepäivillä)
 • Tuetaan Nightwish-viikon toimintaa
 • seurataan aktiivisesti Koti-Karjala –lehden toimintaa niin taloudellisesti  kuin sisällöllisesti.

Paluu Toiminta-sivulle