Terveystalo

 

Terveystalo

Terveystalo rakennettiin sotien jälkeen ruotsalaisten lahjoitusvaroin. Syntyvyys lisääntyi ennennäkemättömällä tavalla, luotiin äitiys- ja lastenneuvolaverkosto koko maahan. Sen luominen nopeasti ei olisi ollut niukkuuden aikana mahdollista ilman ulkomaista apua.
Lääkäritalon viereen rakennetussa kirkonkylän terveystalossa oli tilat äitiys- ja lastenneuvolalle sekä terveyssisaren ja kätilön asunnoille. Neuvolan siirryttyä terveyskeskuksen tiloihin rakennus on ollut muussa käytössä, mm. A-klinikkana. Nykyisin tiloissa on lasten ja nuorten hyvinvointikeskus Hytkes. Neuvoloita oli myös Puhoksessa, Närsäkkälässä ja Haarajärvellä.

 

Terveystalo 1940-50-lukujen vaihteessa. Sen takana häämöttää tummana lääkärintalon aittarakennus, kauppias Liimataisen aikoinaan rakennuttama.

Terveystalo 1940-50-lukujen vaihteessa. Sen takana häämöttää tummana lääkärintalon aittarakennus, kauppias Liimataisen aikoinaan rakennuttama Teiden risteyksessa vasemmalla on Räsäsen asuinrakennus, etempänä tien varrella erottuu valkoinen Arolan talo.