Kouluhistoriaa

Napauta karttaa jostakin paikkanimen kohdasta ja tutustu koulun historiaan. Seuraavaan kohteeseen pääset joko palaamalla kartalle tai sivuvalikosta oikealla.

kartta_koulut_usii

Haarajärven koulu Hantan koulu Henoniemen koulu Honkasillan koulu Hovinsalon koulu Huikkolan koulu Hutsin koulu Jaakkiman/Kiteenvaaran koulu Juurikan koulu Kangasjärven koulu Keskikoulu Kiteenlahden koulu Kontiolan koulu Korkeakankaan koulu Koulukeskus Koulukeskus Lehtolan koulu Leinovaaran koulu Linnanpellon koulu Loukunvaaran koulu Matkaselän kansakoulu Muljulan koulu Nivungin koulu Niinikummun koulu Närsakkälän koulu Ojamäen koulu Papinniemen koulu Piimäjärven koulu Potoskavaaran koulu Puhoksen koulu Puhossalon koulu Riihijärven koulu Rokkalan koulu Ruppovaaran koulu Suoparsaaren koulu Suorlahden koulu Särkijärven koulu Säynejärven koulu Taipaleen koulu Tasapään koulu Vihtavaaran koulu

Kouluhistoriikkeja-sivujen käyttäjälle

Kiteellä on ollut noin 45 kunnan koululaitokseen kuuluvaa koulua. Lukumäärä vaihtelee laskentatavasta riippuen. Haja-asutusalueella on jäljellä enää yksi, Puhoksen koulu. Näille sivuille on alkuaan lähdetty kokoamaan tietoja lakkautetuista kouluista, mutta mukaan on sitten otettu myös toiminnassa olevat.

Sivujen ideointi ja aineiston hankinta: Jorma Gröhn.
Pääosa kuvista on peräisin Kitee-Seuran arkistosta.
Skannaus: Heikki Pirinen.
Sivujen laadinta: Kiteen ev. kansanopiston atk-opiskelijat opettaja Alisa Kuzminan ohjauksessa.

Teksteissä on kunkin koulun kohdalla ensin historiatietoja ja niiden jälkeen muistelmaluontoisia katkelmia. Kirjoituksissa on kirjavuutta johtuen siitä, että ne on koottu olemassa olevista teksteistä, usein koulujen vuosijuhlia varten laadituista. Joistakin kouluista on julkaistu painettu historiikki, monista käsin tai koneella kirjoitettu teksti, eräistä ei ole löytynyt mitään.

Jos valmista historiikkia ei ole löytynyt, on Jorma Gröhn koonnut kaupungin arkistosta tietoja koulun historiasta.

Kouluhistoriasivut eivät ole valmis paketti Kiteen koulujen menneisyydestä. Niitä täydennetään jatkuvasti sitä mukaa kuin uutta tietoa saadaan. Erityisesti muistelma-aineistoa kaivataan lisää niin entisiltä oppilailta, opettajilta, muulta henkilökunnalta, hallintohenkilöiltä ja vanhemmilta. Kitee-Seura on kiitollinen kaikesta palautteesta, tietojen täydentämisestä, parannusehdotuksista ja lisäkuvista.

Palautelomake avautuu tästä.